Herskabsstol og bænke

Herskabsstolen, der står i skibets nordvestlige hjørne, er fra omkring 1750.
To bænkegavle fra 1587. Initialerne M L I D står for Fru Maren Lykke Iversdatter. Derunder hendes fædrene og mødrene våbenskjold.