Prædikestol

Prædikestolen er fra omkring 1640 og udført af Mester Niels i Selde, Salling. Storfelternes brede bueslag og kvartrunde pilastre viser påvirkning fra Aalborgværkstedet. Storfelterne adskilles af søjler, som er dobbelte på hjørnerne som f.eks. på karnapfremspringet. Søjlen ind mod væggen er dog erstattet af en herme, der minder om prædikestolen i Øster Jølby. En lignende herme findes også på altertavlen i Bjergby. Farverne og symbolerne i storfelterne stammer fra en istandsættelse i 1905.