Skib

Den store korbue er stærkt omsat i 1850’erne. Se kragstenene på de to sidste billeder i dette galleri.

Med undtagelse af nogle få bænkegavle er bænkene fra 1933.

Den nordre kragsten, der er rigt profileret på alle tre sider.

Søndre kragsten. Bølgeranken stammer sikkert fra omsætningen af korbuen i 1850’erne.