Menighedsrådet

Formand
Henning Bang Nielsen
Søgårdsvej 20
Sejerslev
7900 Nykøbing Mors

Kirkeværge, Kasserer
Jens Peter Holm
Nørre Smedievej 7
Sejerslev
7900 Nykøbing Mors

Birgit Bech Nielsen
Skranderupvej 42
Sejerslev
7900 Nykøbing M

Thomas Spanggaard Pedersen
Skranderupvej 60
Sejerslev
7900 Nykøbing M

Martin Nielsen Vester
Søgårdsvej 28
Sejerslev
7900 Nykøbing Mors

Sognepræst (kirkebogsfører)
Peder Hald Jensen
Sejerslev præstegård
Sejersvej 48, Sejerslev
7900 Nykøbing M
Telefon 9775 1022
phj@km.dk